نیاز 13 کشور جهان به فضای اکولوژیک بیشتر

گزارش جدید «شاخص سیاره زنده» (Living Planet Index)‌ نشان می‌دهد که استرالیا به ازای هر نفر سالانه 6.25 هکتار جهانی زمین حاصلخیز و دریا نیاز دارد.گزارش اخیر «شاخص سیاره زنده» که هر دو سال یکبار از سوی «صندوق جهانی طبیعت» (WWF) منتشر می‌شود نشان می‌دهد که استرالیا به همراه 12 کشور دیگر جهان که بیشترین میزان استفاده از زمین‌های زراعی در جهان را داشتند و بیش از کشورهای دیگر آلاینده‌های کربنی تولید کرده‌اند برای حفظ تعادل و حیات طبیعی مردمان خود نیاز به فضای اکولوژیکی بسیار بیشتری دارند.

بنابراین گزارش، استرالیا به ازای هر نفر سالانه به 6.25 هکتار جهانی فضای اکولوژیک نیاز دارد. هکتار جهانی واحدی است که میانگین وسعت زمین‌های حاصلخیز و اقیانوس‌ها نظیر مزارع و مزارع پرورش ماهی را دربرمی‌گیرد که می‌تواند سالانه وسعت آن افزایش یابد.

به گزارش ایسنا به نقل از گاردین، بیش از نیمی از فضای اکولوژیک استرالیا صرف آلاینده‌های کربنی می‌شود و بقیه این فضا صرف زمین‌های زراعی و محصولات جنگلی می‌شود. WWF برآورد می‌کند که ظرفیت زیستی جهان باید 12 میلیارد هکتار جهانی باشد تا به ازای هر نفر 1.7 هکتار جهانی فضای اکولوژیک وجود داشته باشد. در صورتی که تمام مردم جهان بخواهند مانند استرالیایی‌ها زندگی کنند به سه سیاره دیگر مانند زمین نیاز داریم تا جوابگوی نیازهای آنها باشیم.بنابراین گزارش، کویت با 10.36 هکتار جهانی به ازای هر نفر، بیشترین فضای اکولوژیک را در جهان در اختیار دارد.