تسلیت به محمد تقی بهره ور

 محمد تقی بهره ور سوگوار از دست دادن مادرش است.

این مصیبت را به او و خانواده گرامی اش تسلیت می گویم.
مراسم سوگواری روز جمعه ۲۱ شهریور ۹۳ از ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰ صبح در مسجد الجواد در میدان هفت تیر برگزار می شود.
محمد تقی بهره ور ازکوه نوردان و سنگ نوردان قدیمی و از بنیان گذاران انجمن کوه نوردان ایران است.
 
عکس از عباس ثابتیان