رشد قارچ گونه ویلاها در جنگلهای مازندران

اسکلتهای آهنی، نابودی جنگل و مزارع، ثمره رشد قارچ گونه ویلا ها و ساختمانهایی است که در جنگلهای سرسبز و حاصلخیز مازندران ساخته می شود./عکسهای بیشتر.