سند راهبردی توسعه فناوری آب، خشکسالی، فرسایش و محیط‌ زیست نهایی می‌شود.

سند توسعه فناوری آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست تا پایان شهریور ماه امسال در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نهایی شده و به شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تصویب ارسال می‌شود. به گزارش سرویس علمی ایسنا، دکتر جهانگیر پرهمت، دانشیار و عضو هیات علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری و مسؤول کارگروه تلفیق اسناد توسعه فناوری‌های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست، درباره این سند اظهار کرد: با توجه به اهمیت و ضرورت به کارگیری فناوری در تمامی حوزه‌ها، قسمت عمده تدوین پیش نویس اولیه این سند در مراحل نهایی قرار گرفته و به اتمام رسیده و

.btnhtml {height:22px;background-color: #E8F1F4;background-repeat:no-repeat;background-position:center center;border: 1px solid #E8F1F4; margin: 0; padding:0px; }
.btnOver {height:22px;background-color: #FFFFFF;background-repeat:no-repeat;background-position:center center; border: 1px solid #FFFFFF;margin: 0; padding:0px; }
.btnDown { height: 22px; border: 1px solid buttonhighlight;background-repeat:no-repeat;margin: 0; padding:0px; background-color: buttonhighlight; }
.btnNA { height: 22px; border: 1px solid buttonface;margin: 0; padding:0px; filter: alpha(opacity=25); }
.cMenu { background-color: threedface; color: menutext; cursor: Default; font-family: MS Sans Serif; font-size: 8pt; padding: 2 12 2 16; }.cMenuOver { background-color: highlight; color: highlighttext; cursor: Default; font-family: MS Sans Serif; font-size: 8pt; padding: 2 12 2 16; }.cMenuDivOuter { background-color: threedface; height: 9 }.cMenuDivInner { margin: 0 4 0 4; border-width: 1; border-style: solid; border-color: threedshadow threedhighlight threedhighlight threedshadow; }
در تلاشیم که تا پایان شهریور ماه این سند در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نهایی و برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شود.

وی با اشاره به اینکه این سند در چهار بخش آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست تنظیم شده است، افزود: حوزه آب که بحران کم آبی و مشکلات همراه آن از مسائل اصلی کشور است، ازجمله اصلی‌ترین بحثهای مطرح در این سند بوده و در بحث خشکسالی نیز با توجه به اینکه کشور ما کشور خشکی بوده و علاوه بر آن همواره خشکسالی‌های پیاپی روی می‌دهد، نیز در تدوین سند بسیار حائز اهمیت است. عضو هیات علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در ادامه بیان کرد: بحث فرسایش خاک نیز یکی دیگر از معضلات اصلی کشور است، زیرا سالانه بسیاری از منابع خاکی کشور در اثر فرسایش از بین می رود.

وی همچنین افزود: با توجه به گستره بسیار وسیع حوزه محیط زیست، بحث حفاظت، پایش مسائل و مشکلات این حوزه نیز یک ضرورت در توسعه فناوری است، همچنین، موضوع ریزگردها و کنترل و پایش آنها و افزایش آلاینده‌ها در محیط‌های آب، خاک و هوا، همه و همه از معضلاتی هستند که تنها با توسعه فناوری و عملکرد دانش‌بنیان قابل حل هستند. لذا توسعه فناوری‌های این حوزه بسیار مهم است و یکی دیگر از مباحث چهارگانه سند است.