کنگره بین‌المللی آبیاری و زهکشی با موضوع تامین آب برای غذا و جوامع روستایی تحت شرایط تغییر اقلیم

بیست و دومین کنگره کمیسیون بین‌المللی آبیاری و زهکشی و شصت و پنجمین نشست هیئت اجرایی کمیسیون بین‌المللی آبیاری و زهکشی (ICID) از تاریخ 13 لغایت 20 سپتامبر سال جاری ( 22الی29 شهریور ماه 1393)در کشور کره جنوبی (شهر گوانجو) برگزار خواهد شد. به گزارش شبکه خبری آب ایران کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران ریاست و نایب ریاست چند کارگروه بین‌المللی و عضویت در کمیسیون‌ها و گروه ‌کارهای مختلفی را در کمیسیون بین‌المللی آبیاری و زهکشی بر عهده دارد.
این گزارش می افزاید کشورمان میزبان کارگاه آتی بین‌المللی زهکشی در سال 2017 و نامزد ریاست کمیسیون خواهد بود .

موضوع کنگره بیست و دوم تامین آب برای غذا و جوامع روستایی تحت شرایط تغییر اقلیم است و طی آن صاحبنظران به تبادل نظر در خصوص دو سئوال اصلی کنگره خواهند پرداخت.

پرسش اول نقش آبیاری و زهکشی در سازگاری با تغییر اقلیم است که درک تاثیرات تغییر اقلیم در کاریری اراضی و مصرف آب ، تجدید نظر در ضوابط طراحی و بهره‌برداری از سامانه‌های آبیاری و زهکشی و همچنین مدیریت سیلاب‌ها و خشکسالیهای پی در پی از محور های مورد تبادل نظر خواهد بود.

سوال دوم نقش آبیاری و زهکشی بر امنیت تولید مواد غذایی و معیشت جوامع روستایی است که سه محور تامین مطمئن آب و معیشت جوامع روستایی ، بهبود راندمان آبیاری و تسهیم و انتقال آب در نواحی تحت تنش آبی از موضوعات مورد گفتگو می باشد.
همچنین نشست ویژه ای تحت عنوان مشارکت‌های جدید برای توسعه روستایی و سمپوزیومی با موضوع منابع آلودگی غیر نقطه‌ای و بهترین تجارب مدیریتی ، در حاشیه این کنگره برگزار خواهد شد.