شعاری قابل توجه مسئولین!

در سفر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به استان کرمان شعاری زیبا در دستان استقبال کنندگان به چشم می خورد که ای کاش همه مسئولین آن را می خواندند!

مشق شب مسئولین: ۵۰ مرتبه از اصل ۵۰ قانون اساسی