گیاهانی که به رفع آلودگی کمک می کنند!

اعظم صادق اسدی- آزاده اکرام جعفری
بنزن به عنوان ترکیبی سرطانزا شناخته شده است که استنشاق میزان زیادی از آن می تواند باعث خواب آلودگی، سرگیجه، افزایش ضربان قلب، سردرد و بیهوشی و نهایتاً مرگ شود. دپارتمان بهداشت و خدمات انسانی(DHHS) خاصیت سرطانزایی بنزن را در صورت مواجهه دراز مدت بر روی انسان تایید کرده است که می تواند باعث ایجاد سرطان خون شود.گیاهان خانگی سلاح خوبی در مبارزه با افزایش مقادیر آلاینده های هوا در محیط های بسته فراهم می کنند. بر اساس تحقیقات دو ساله پژوهشگران ناسا، برخی از گیاهان که شاید بنظر صرفاً تزئینی باشند پتانسیل جذب گازهای مضر در ساختمان ها و محیط های بسته را دارا بوده و روش طبیعی مناسبی در رفع سندرم ناشی از کار در فضاهای بسته می باشند. بدین ترتیب می توان برای طراحی خانه و محل کارهای بدون آلودگی و با کیفیت هوای بهتر اقدام نمود.با توجه به تحقیقات بعمل آمده برخی از گیاهان قادر به رفع یکی از آلاینده های فرمالدهید، بنزن و تری کلرو اتیلن می باشند و حتی در مکان های کوچک و در بسته، می توانند هوا را پاک و از این ماده شیمیایی تصفیه کنند. منابع تولید فرمالدهید شامل فوم ها، تخته چندلا، محصولات کاغذی ، شوینده ها، مبلمان و فرش و منابع تولید کننده بنزن شامل دود تنباکو، محصولات نفتی، فیبرهای مصنوعی، پلاستیک ها، جوهرها، رنگ ها و شوینده ها می باشند. همچنین منابع تولید تری کلرو اتیلن عبارتند از: خشکشویی، جوهر،چسب ها، لاک و رنگ.
گیاهانی که قادر به پاکسازی آلودگی فرمالدهید هستند:
Aloe , Spider plant ,Philodendron species ,Corn plant , Golden pothos , Nephthytis ,Soil
گیاهانی که قادر به پاکسازی آلودگی بنزن هستند:
English Ivy, Peace Lily ,Dragon Tree ,Janet Craig, Golden Pothos, Soil
گیاهانی که قادر به پاکسازی آلودگی تری کلرواتیلن هستند:
Peace Lily, Janet Craig, Dragon Tree, English Ivy, Soil

گردآوری از منابع:

www.englishgardens.com
www.mnn.com
http://www.cleanairgardening.com