پنجمین حضور انجمن کوه‌نوردان ایران در نمایشگاه بین‌المللی کتاب کوه

هفت دلیل خوب برای حضور دوباره در نمایشگاه (روزنامه‌ی لودوفینه لیبره )

نمایشگاه بین المللی کتاب کوه امسال ۲‌۴ مین دوره‌ی خود را برگزار کرد. انجمن کوه‌نوردان ایران با کمک‌های ابراهیم نوتاش از سال ۲۰۱۰ در این نمایشگاه شرکت کرده است.

روشن است که بازدیدکنندگان نمایشگاه اروپایی و بیشتر فرانسوی هستند و خوب هیچ کدام فارسی نمی‌دانند! و بنابراین حضور ما بیش از هر چیز به معرفی وطن و طبیعت آن و به ویژه کوه‌های آن می پردازد.

البته امروزه کمتر کسی است که نداند ایران کجاست ولی هنوز زیادند کسانی که با تعجب می پرسند:

ایران کوه دارد؟ شما برف هم دارید؟ اسکی هم می کنید؟

برای اولین دوره‌ی حضور، اانجمن ۶ عدد بروشور برای معرفی رشته کوه‌های البرز و زاگرس، کوه‌های دماوند، اشتران‌کوه، علم‌کوه و سبلان به سه زبان فارسی، انگلیسی و فرانسوی تهیه کرد که در همه‌ی دوره‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. به جز این، عکس، پوستر و کتاب‌های تصویری در باره‌ی ایران هم کمک بسیاری کرده است تا این معرفی قابل قبول و جذاب باشد.

این بروشورها برای معرفی و ارايه به کوه‌نوردانی که مایلند به ایران سفر کننند، در اختیار بیشتر سازمان‌های کوه‌نوردی جهان قرار داده شده است.

 امسال روزنامه ی«لو دوفینه لیبره» مطلبی در دومین روز نمایشگاه (۹ اوت یا ۱۸ مرداد) چاپ کرد تحت عنوان “هفت دلیل خوب برای حضور دوباره در نمایشگاه کتاب کوه” و هم چنان که در تصویر می بینید یکی از این هفت دلیل، حضور انجمن در این نمایشگاه عنوان شده است.

سالن نمایشگاه 

 

با ژوئل شاپاز، کوه‌نورد قدیمی، موسس و رییس نمایشگاه کتاب کوه