جمع آوری زباله وظیفه نیست، نریختن آن وظیفه است!

یادداشتی با عنوان بالا را در تارنمای انجمن دوستداران دماوند بخوانید؛ موضوع در خور تاملی است… .

همچنین یک گزارش انتقادی از همایش 22 مرداد پلور را نیز در این‌جا ببینید.