معرفی کتاب:سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در مدیریت منابع آب و حوضه های آبریز

کتاب « سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در مدیریت منابع آب و حوضه های آبریز» توسط
دفتر تحقیقات شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان چاپ و منتشر
شد. به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، كاربردهاي گسترده GIS و سنجش
از دور در زمينه هاي مختلف علمي و پژوهشی نظیر مطالعات جغرافيايي، منابع طبیعی،
هواشناسي، زيست محيطي، زمين شناسي، آب شناسي و… پیشرفت سریعی داشته است، به طوری
که در کمتر شاخه ای از علوم است که وارد نشده باشد.

علیرغم پیشرفت های زیاد در
این عرصه تا کنون کتاب های اندکی در زمینه کاربرد GIS و سنجش از دور به زبان فارسی
ترجمه شده است و منابع در اختیار علاقه مندان ، عموماً به زبان اصلی می باشد و
عموماً مشکلاتی را برای آنها ایجاد نموده است . کتاب«GIS for Water Resource and
Watershed Management » یا «سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در مدیریت منابع آب و حوضه
های آبریز» از جمله بهترین کتاب های موجود در این زمینه محسوب می شودکه تا پیش از
این تنها به زبان انگلیسی موجود بوده و در بسیاری از دانشگاه های کشور به عنوان
کتاب مرجع مورد استفاده دانشجویان و پژوهشگران می باشد. در این کتاب روش های
کاربردی جهت آشنایی با سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS و مدل هاي ارتفاع رقومی (DEM) و
.. به منظور افزایش اطلاعات کارشناسان و متخصصین آب برای مدیریت حوضه های آبریز
ارائه می دهد و شامل مجموعه مقالات پژوهشگران مختلفی از سراسر دنیا (شامل 19 مقاله
کاربردی) می باشد.
این کتاب توسط «جان جی لیون» گردآوری و تدوین شده است و
دارای 430 صفحه و شامل 19 فصل می باشد و حاوی مطالب مفیدی در زمینه تقسیم بندی حوضه
های آبریز و شبکه آبراهه ای، مدل های رقومی و تقسیم اتوماتیک حوضه ها، ایجاد سیستم
اطلاعات ژئومورفیک حوضۀ آبریز ، مدل سازی و نمایش گرافیکی بيلان آب ، تعیین خصوصیات
منطقه ای اکوسیستم های زراعی، تعیین خصوصیات حوضه آبریز و مطالب کاربردی دیگر است.
 
کتاب یاد شده به همت همکاران شاغل در سازمان آب و برق خوزستان، «ندا
بختیاری» و «مریم اکبر بروجردی» به فارسی برگردان شده و در یک هزار نسخه با
پشتیبانی دفتر تحقیقات شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان، توسط نشر
تراوآ چاپ و منتشر شده است.