سمندر لرستانی؛میراث ارزشمند زمین

اسكندر فيروز بنیانگذار سازمان حفاظت محيط زيست ايران در كتاب پر آوازه اش «حيات وحش ايران» او را اينگونه معرفي كرده است: «در محیطی از بقایای جنگل‌های بلوط که حاوی آب ‌های خنک باشد زیست کرده و بر پشت خود خال‌ ها یا نوار های زرد و نارنجی چشمگیر روی زمینه قهوه‌ ای داشته و زیر بدنشان زرد یا نارنجی قرمز است.»

اين گونه 14 سانتي متري آندميك ايران بوده و تنها در خاك استان لرستان و بخشی نیز در استان خوزستان يافت مي شود.آنچه كه در سالهاي اخير سبب نگراني اهالي محيط زيست ايران به خصوص دوستداران طبيعت زاگرس شده است، قاچاق غير مجاز اين گونه نادر، منحصر به فرد و در معرض خطر انقراض است؛ موضوعي كه همه ساله و با نزديك شدن به ايام نوروز شدت می گیرد.امروز زیستگاه این زیستمند ارزشمند نیز در معرض تهدید است؛تغییرات آب و هوایی،آلودگی محیط و تنش هایی همچون قاچاق می تواند ” سمندر ” زیبای ما را به کام انقراض نزدیک و نزدیکتر کند.امید و تلاش بسیار که چنین نشود…

 

اندکی بیشتر:

سمندر لرستاني؛ زيباي محتضر!