درخواست فعالان محیط زیست از رئیس جمهور

دوستان و یاران گرامی ، امضاء و پیگیری شما دوستان برای “درخواست فعالان محیط زیست از رئیس جمهور “ تا رسیدن به نتیجه ادامه پیدا خواهد کرد لذا خواهشمندم بخاطر حفظ این دو منطقه مهم بسیار با ارزش چند دقیقهزمان گذاشته امضاء کنید و حداقل 10 نفر از دوستانتان ذا مطلع نمایید .

با سپاس از پیگیری شکا دوستدار واقعی طبیعت وطن

حر منصوری عبدالملکی

نحوه امضاء و درج نظر 

اول به آدرس  www.ipetitions.com/petition/miankaleh

و بعد :   

 صفحه بعد را اگر مشاهده نمودید مربوزژط به کمک به سایت ipetitions است و ضرورتی ندارد که ادامه دهید .