رضا شهلایی برفراز کی دو ایستاد

رضا شهلایی کوهنورد پرافتخار کشورمان بر فراز دومین کوه مرتفع دنیا ایستاد.
این موفقیت را به این عزیز، خانواده گرانقدرش و جامعه کوهنوردی تبریک میگوئیم.

از دیگر صعودها
ساموئل مانسیکا در پیام توئیتر خود اعلام کرد ساعت 8 بامداد به وقت محلی بدون بهره گیری از کپسول اکسیژن مصنوعی و بدون کمک بار بر برفراز کی دو ایستاده است.
همچنین تیمی سه نفره از آمریکا به همراه سه باربر نپالی خود نیز موفق به صعود قله شدند.
اعضای این تیم عبارتند از: آلن ارنته، گرت مدیسون و ماتیو دوپای از آمریکا و کامی ریتا از روستای تامی سولوخومبو، فور کانچا از روستای تامی سولوخومبو و کامی شرینگ از پانگ بوچه  ازنپال