دریای خزر تا عمق 750 متری پایش و اندازه گیری می شود.

معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی گفت:در حال پایش، نمونه گیری و اندازه گیری از دریای خزر تا عمق 750 متری هستیم که پایش تا این عمق فناوری جدیدی در کشور محسوب می شود.حمید علیزاده روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا اظهار کرد: به طور کلی اندازه گیری در عمق زیاد در دریاها و اقیانوس ها نیاز به فناوری پیشرفته ای دارد که در کشور ما این فناوری وجود دارد.

وی افزود: در اندازه گیری دریای خزر تا عمق 750 متری از تجربیات کشورهای دیگر استفاده کرده ایم به این معنا که این فناوری را وارد کشور و آنرا بومی سازی کرده ایم.معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی ادامه داد: در این اندازه گیری پارامترهای مختلف آب و رسوبات نمونه برداری می شوند و در آزمایشگاه های پژوهشگاه مورد آزمایش و بررسی قرار می گیرند.

علیزاده گفت: داشتن این اطلاعات کمک بزرگی به بالا رفتن دقت در پیش بینی ها و مدلسازی ها می کند و سازمان هایی مانند محیط زیست، وزارت نفت و نهادهای دریایی می توانند از این اطلاعات استفاده کنند. وی افزود: اندازه گیری تا عمق 750 متری دریای خزر تا یکسال آینده ادامه دارد.

دریای خزر یا دریای مازندران یا کاسپین، پهنه ای آبی است که از جنوب به ایران، از شمال به روسیه، از غرب به روسیه و جمهوری آذربایجان و از شرق به جمهوری های ترکمنستان و قزاقستان محدود می شود.دریای خزر که گاهی بزرگترین دریاچه جهان و گاهی کوچکترین دریای خودکفای کره زمین طبقه بندی می شود، بزرگترین پهنه آبی محصور در خشکی است.

طول آن حدود 1030 تا 1200 کیلومتر و عرض آن بین 196 تا 435 کیلومتر است. سطح دریای خزر پایین تر از سطح دریاهای آزاد است، خط ساحلی دریا حدود 7هزار کیلومتر، مساحت آن 371 تا 386 هزار کیلومترمربع و حجم آب آن نیز 78700 کیلومترمکعب است.