توانمندی‌های آزمایشگاهی در اختیار پژوهشگران و صنایع قرار می‌گیرد.

مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی هدف از تشکیل این شبکه را جلوگیری از موازی کاری در خرید تجهیزات آزمایشگاهی و نیز ارایه با کیفیت تر خدمات به مراکز متقاضی دانست.
به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضا اسدی فرد- مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درباره فعالیت های این شبکه اظهار کرد: هدف از تشکیل شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ، کنار هم قرار دادن ظرفیت های آزمایشگاهی کشور در حوزه فناوری های راهبردی است تا دسترسی به خدمات آن ها را برای ارایه به متقاضیان در دانشگاه ها و نیز صنایع و شرکت های دانش بنیان تسهیل کند.

وی در ادامه توضیح داد: هم اینک در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای همه فناوری های راهبردی ستادهایی از جمله بایو، ICT، میکرو الکترونیک ، نانو، گیاهان دارویی، انرژی های نو و تجدید پذیر و… در قالب ستادهای 14 گانه تشکیل شده است که هدف از ایجاد آن، مدیریت مناسب و راهبری این فناوری‌ها است. با ایجاد این شبکه خدمات آزمایشگاهی مناسب در اختیار فعالان و پژوهشگران این حوزه ها قرار خواهد گرفت.

مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با اشاره به اینکه حذف موازی کاری و انجام خریدهای آزمایشگاهی بر اساس نیازسنجی ملی از ماموریت های شبکه است، افزود: سال‌ها در کشور رسم بود که بدون نیاز سنجی صحیح برای تجهیزات شبکه آزمایشگاهی خریداری شود به گونه ای که موازی کاری های بسیاری در این زمینه مشاهده می شد که برای برطرف کردن این مشکل، با ایجاد شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی در معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری به دنبال آن هستیم که این روند متوقف شده و با تمرکز بخشیدن به خرید های آزمایشگاهی، براساس نیاز سنجی ملی، منطقه ای و محلی نسبت به برطرف کردن کمبودها اقدام شود.