گزارشی از نمایش فیلم از آلپ تا دماوند در گرگان

انجمن دوستداران دماوند کوه

به همت انجمن علمی زیست شناسی دانشگاه گلستان، انجمن دوستداران دماوندکوه، انجمن کوهنوردان ایران و انجمن دوستداران طبیعت گرگان، فیلم مستند از آلپ تا دماوند، ساختۀ فرهاد ورهرام با حضور کارگردان عصر روز چهارشنبه 6 دی 1391 در سالن همایش دانشگاه گلستان نمایش داده شد.

هنرمندان، کوهنوردان، دوستداران دماوند و دانشجویان به تماشای فیلم نشستند. پس از نمایش این فیلم 80 دقیقه ای فرهاد ورهرام، سازندۀ فیلم و هوشنگ گلمکانی منتقد سینمایی نام آشنای کشور، پشت تریبون قرار گرفتند و در بارۀ فیلم سخن گفتند و به پرسش های بینندگان پاسخ گفتند.

هوشنگ گلمکانی فیلم را در ردۀ فیلم های کلاسیک مستند دانست و آن را نمونۀ وفادار به این سبک معرفی کرد. فرهاد ورهرام از چگونگی و دشواری های ساخت فیلم مستند به ویژه در بارۀ کوه های بلندی چون دماوند سخن گفت. او نبودن فیلمبردار- کوهنورد را یکی از کمبودهای این عرصه دانست. کارگردان، دلیل نامگذاری فیلم را از یک سو آغاز ساخت فیلم از دامنه های آلپ در اتریش و در راستای پژوهش استادان اتریشی و از سوی دیگر گستردگی و پیوستگی این رشته کوه ها از آلپ تا دماوند بیان کرد.

موسیقی فیلم ساختۀ محمدرضا علیقلی است. در بخش دیگر به ویژگی های موسیقی فیلم و خوش ساخت بودن آن پرداخته شد. گلمکانی دلیل استفاده نکردن از موسیقی بومی در متن فیلم را، فرامنطقه ای بودن فیلم بیان کرد.

در پایان نمایش، هدایایی از سوی برگزارکنندگان به فیلمساز تقدیم شد.

گزارشی در این خصوص از پایگاه خبری فیلم کوتاه