لطفا امضا کنید!

همبستگی جهانی در برابر سد ایلی سو در ترکیه

همه ی طبیعت دوستان، ‌کسانی که از ریزگردهای ناشی از خشک شدن تالاب ها در رنج اند، آنان که نابودی میراث های فرهنگی را بر نمی تابند، و کسانی را که در غم "سد زدگان" شریک اند... به امضای تومار در اعتراض به ساخت سد عظیم ایلیسو در ترکیه که تیر خلاصی به منطقه ی تاریخی حسن کیف و بر حیات رودخانه ی دجله و شط العرب خواهد زد، فرا می خوانیم.

لطفا نامه به کمیته ی جهانی یونسکو را در اینجا امضا کنید؛ حدود 17000 امضای دیگر لازم است تا این دادخواست در یونسکو مورد توجه قرار گیرد.

توضیحات بیشتر را در مهار بیابان زایی، و متن فارسی دادخواست را در "ادامه ی مطلب" بخوانید.

اعضای گرامی کمیته ی میراث جهانی 
یونسکو- پاریس

 
ما امضا کنندگان این بیانیه، نگرانی جدی خود را از تهدیدی که برای مکان های دارای ارزش جهانی در منطقه ی میانرودان (بین النهرین) پدید آمده، اعلام می داریم؛ طرح ساخت سد ایلیسو بر رودخانه ی دجله، سرزمین های میانرودان را که از نظر طبیعی و فرهنگی دارای اهمیت بسیار است، در معرض خطر قرار داده است.
این منطقه به دلایل بسیار، منحصر به فرد است: از نظر جغرافیایی، آب و هوایی، و زیستی، تنوع زیادی دارد. گذار شیوه ی زندگی کوچ نشینی به شیوه ی کشاورزی یکجانشین در این منطقه رخ داده است. وجود هزاران سایت باستانی در این منطقه، گواه بر وجود فرهنگ های پرشماری است که در این منطقه در هم آمیخته و فرصتی بی مانند را برای کسب دانش بیشتر ار تاریخ بشریت فراهم ساخته اند. امروزه، ساکنان میانرودان، به ویژه کردها، عرب ها، آرامی ها، و ترکمن ها، حاملان این میراث فرهنگی جهانی هستند.
میراث عظیم یادشده، به علت طرح ساخت سد ایلیسو  بر بخشی از رودخانه ی دجله که در خاک ترکیه قرار دارد، سخت در معرض خطر است. این طرح، منطقه ای به گستره ی بیش از سیصد و ده کیلومتر مربع را در بر می گیرد و تامین معیشت هزاران نفر از ساکنان این محدوده و اطراف آن را مختل خواهد ساخت. این سد همچنین زیستبوم های ارزشمند "کنار رودخانه ای" را که زیستگاه شمار زیادی گونه های در معرض خطر است، و صدها سایت باستانی حوزه ی شهر  تاریخی حسن کیف در ترکیه، و همچنین تالاب های میانرودان را در عراق [و جنوب غربی ایران] تهدید می کند.
حسن کیف با پیشینه ی دستکم ده هزار ساله که از دوران نوسنگی، باستان، و سده های میانه تا به امروز پیوسته سکونتگاه انسان بوده، نمونه ای با ارزش جهانی از  آمیختگی چشم اندازهای طبیعی و میراث های فرهنگی بشری است. پاره ای مطالعات نشان می دهد که حسن کیف و حوزه ی دجله در این منطقه، 9 معیار از ده مورد شاخص های سایت های میراث جهانی را دارد؛ رتبه ای که کمتر سایت ثبت شده ای دارا بوده است. اگر سد ایلیسو ساخته شود، این میراث برای همیشه نابود خواهد شد. 
ارزش مهم تالاب هاب میانرودان این است که بزرگ ترین تالاب هاب خاورمیانه هستند، و عرب های تالاب نشین با فرهنگ پنج هزار ساله ی خود، در آن منطقه زندگی می کنند. این مجموعه تالاب ها در سال 2003 از سوی دولت عراق برای ثبت، به کمیته ی میراث جهانی پیشنهاد شد. پس از تخریب های سختی که در دهه های گذشته به این تالاب ها وارد شده بود، برنامه ی احیای آن ها آغاز شد؛ برنامه ای که اکنون با طرح سد ایلیسو در معرض تهدید قرار دارد.
اعضای محترم کمیسیون
ما امضا کنندگان زیر، درخواست داریم تاثیر ساخت سد ایلیسو را بر میراث ارزنده و جهانی میانرودان ارزیابی کنید و طرف های دولتی را متقاعد سازید که از انجام هر گونه فعالیت تهدید کننده ی منطقه ای که بالقوه می تواند به یک "میراث فرهنگی جهانی" بدل شود، خودداری کنند.
 
نویسندگان اولیه ی بیانیه:
Initiative to Keep Hasankeyf Alive, Batman/Turkey, www.hasankeyfgirisimi.com

CSSI – Iraq Civil Society Solidarity Initiative, Iraq, www.iraqicivilsociety.org and http://icssi08.ning.com/
CDO – Civil Development Organisation, Sulaimaniah/Iraq-KRG, www.cdo-iraq.org
CENESTA – Centre for Sustainable Development, Teheran/Iran, www.cenesta.org
 

سازمان های حمایت کننده


سازمان های بین المللی: 

- CounterCurrent, Potsdam/Germany
- Berne Declaration, Zurich/Switzerland
- ECA-Watch, Vienna/Austria
- The Corner House, London/UK
- International Rivers, Berkeley/USA
- BankTrack, Amsterdam/Netherlands
- Both Ends, Amsterdam/Netherlands;
- Center for Human Rights and Environment (CEDHA) – Argentina
- CRBM– Campaign for the Reform of theWorld Bank
- East-West Diwan, K?ln/Germany
- ECA Watch Global
- EcoDoc Africa, South Africa
- Fairfin, Brussels/Belgium
- Forum Umwelt & Entwicklung, Berlin/Germany
- Friends of Earth (BUND), Germany
- Friends of the Earth, USA
- Garifuna people of Honduras, Honduras
- GreenWatershed China
- Himalayan and Peninsular Hydro-Ecological Network-HYPHEN
- Insurrecci?n Aut?noma, Honduras
- International Accountability Project, San Francisco/USA,
- Les Amis de la Terre (Friends of the Earth France)
- NABU – Naturschutzbund, Berlin/Germany
- Observatori del Deute en la Globalitzaci? (ODG - Debt watch Spain), Barcelona/Spain
- OFRANEH - Organisation Fraternal Negra Hondure?a, Honduras
- Setem,Madrid/Spain
- Urgewald, Berlin/Germany
- Ver.di, Germany
-Water and Energy Users' Federation-Nepal (WAFED)

سازمان های کشور ترکیه:
- Allianoi Initiative Group, Izmir/Turkey
- Cilo Nature Association, Hakkari/Turkey
- Initiative to Conserve Culture, Cizre/Turkey
- Munzur Nature Activists, Dersim/Turkey
- Pasur Association for Conservation of Natural Life, Diyarbakir/Turkey

سازمان های ایرانی:
- IranWatchers
- Alpine Club, Teheran/Iran
- Fars Green Center, Iran
- Green Mountain, Iran
- Iranian Cultural Association of Greater
-Women Society Against Environmental Pollution, Iran
- Center of Bargah Mehr
- Friends of Heritage Afraz
- Center of Chahar Sogh Kavir Ardakan

سازمان های کردستان عراق: 
- Democracy and Human Rights Development Organization - DHDO, Iraq-KRG
- Green Kurdistan Association - GKA, Iraq-KRG
- Kurdistan Save Children - KSC, Iraq-KRG
- Kurdistan International Youths Organization - KIYO, Iraq-KRG
-Women Talent Development Organization, Iraq-KRG;
-