استقبال از تیم ترانگو

به گزارش تارنگار ترانگو، تیم ایرانی صعود کننده ی این دیواره ی عظیم، در ساعت 19:30 امروز وارد فرودگاه امام خمینی می شود. یک دستگاه اتوبوس هم  در ساعت 17:30 در جلوی ایستگاه متروی نواب (خیابان آزادی) آماده ی بردن استقبال کنندگان، به فرودگاه است.