چهل و سومین گفت و گوی داغ سبز

امروز ادامه ی صحبتهایمان را با مهندس محمد درویش و دکتر حسین آخانی در مورد "مدیریت منابع انسانی متخصص محیط زیست" در گفت و گوی داغ سبز پی می گیریم. ضمنا از این هفته، در هر برنامه یک وبلاگ یا وبسایت محیط زیستی را معرفی خواهیم کرد. این هفته، تغییرات اقلیم .
پیامک گفت و گوی داغ سبز: 300001386  رادیو اینترنتی ایران صدا