سایه ی سنگین گرد وغبار بر شهرهای کشور

وقوع پدیده گرد وغبار به صورت کلان در سطح کشور با وجود عواقب نگران کننده و جدی آن منجربه تغییرجایگاه مسائل محیط زیستی در ذهن بسیاری ازتصمیم گیران ، اقشار مختلف مردم و حتی دانش آموختگان محیط زیست از یک مسئله انتزاعی و غیرکاربردی به یک موضوع حاد و نیازمند اقدام عملیاتی گردیده است. با   رویداد این پدیده ، ابعاد مختلف اقدامات بدون مطالعه و در نظرگرفتن عواقب زیست محیطی به عنوان مسائلی که در سطح کلان و منطقه ای تاثیر می گذارد و مرزهای سیاسی کشورها باعث محدود شدن دامنه تاثیرات آن نخواهد گردید هرچند با تلخی برهمگان آشکار شد.

شهرکرج در روزهای غبارآلود خردادماه سال ۱۳۹۰

Posted in: دسته‌بندی نشده Filed under: