در حاشیه افتتاح سد گتوند!

1:

"اگر مجری سد گتوند کوتاهی کرده، محاکمه شود"

دکتر بهمن آرمان، اقتصاددان و روزنامه نگار، که پیش از این مقاله ای با عنوان «در دفاع از سدسازی و پرژوه ملی سد گتوند» نوشته بود، در یک مقاله جدید، ضمن دفاع از کلیت سدسازی و کلیت پروژه ملی سد گتوند، خواستار رسیدگی به تخلفات احتمالی مجریان قبلی و فعلی طرح شد...2:

با آبگیری سد گتوند، 5 نوع ماهی منقرض میشوند

روزنامه ایران در صفحه «ایران زمین» در خبری با عنوان «انقراض پنج گونه ماهی كارون پس از آبگیری سد گتوند»، نسبت به خطرات محیط زیستی این پروژه ابراز نگرانی کرد...


3:
خبرگزاری فارس: سرانجام کارون شور می شود؟

خبرگزاری فارس، چند روز پس از آغاز آبگیری سدگتوند علیا با حضو رئیس جمهوری، در گزارشی به قلم «مجتبی نارنج پور» به بررسی مجدد برخی از زوایای نگرانی ها پیرامون شور شدن آب کارون پس از آبگیری سد گتوند پرداخت...پ.ن 1 : فکر کنم باید زودتر از اینها به فکر بررسی و محاکمه مجریان می افتادن، البته هنوز هم در اینکه خطایی صورت گرفته باشه در شک هستند!

پ.ن 2 : فکر کنم منقرض شدن 5 نوع ماهی اونقدر بزرگ باشه که مسئولین رو به فکر بندازه، هنوزم اونقدر دیر نشده واسه نجات دادن ماهیا...

پ.ن 3 : در مورد اینکه هم مجریان طرح و هم سازمان محیط زیست خوزستان تو این پروژه کوتاهی های غیر قابل چشم پوشی کردند هم قبلا گفتم و نیازی به تکرار نیست؛ آخه کو گوش شنوا.
Posted in: دسته‌بندی نشده Filed under: