دانلود برنامه ی "سد گتوند"

چهل و چهارمین گفت و گوی داغ سبز به سد گتوند اختصاص داشت. متن صحبتهای نگارنده، محمددرویش و محسن حیدری- مدیر ایبنا نیوز- را می توانید از اینجا بخوانید. همچنین می توانید از صفحه ی زیر فایل صوتی برنامه را دانلود نمایید. بازتاب برنامه در ایبنا نیوز هم اینجاست.

برنامه شماره 44: سد گتوند