📞روایت دیگر از بیانات رئیس اتحادیه انجمن های علمی در نشست کرج

📞روایت دیگر از بیانات رئیس اتحادیه انجمن های علمی در نشست کرج
دکتر سلاجغه تلاش داشت به اعلام موضع در بحث مربوط به مدیریت جنگلهای هیرکانی کرده باشد . منتها جان مستمع را به لب می آورد  تا پیام دهد از موافقان بهره برداری هستند
دنباله مطلب .در:
https://www.instagram.com/sharifi4995/
Posted in: دسته‌بندی نشده