معرفی کتاب: مبانی طراحی مجموعه های زباله سوزی شهری

 

عنوان کتاب: مبانی طراحی مجموعه های زباله سوزی پسماندها

مولفین: محمدرضا صبور، مهدی قنبرزاده لک

ناشر: انتشارات دانشگاه خواجه نصیرطوسی

چاپ اول، 1390

akserver.ir_14298547871.png

تولید مواد زائد در انواع مختلف و با درجات خطرآفرینی
متفاوت بر زندگی انسان و محیط زیست، محصول بالارفتن استانداردهای زندگی است.
مدیریت پسماند با توجه به قانون مدیریت پسماند مصوب مجلس شورای اسلامی و حساسیت
های مراکز و دستگاههای نظارتی و کنترلی محیط زیست داخلی و بین المللی ، از جمله
مباحث جدی محسوب می شود. از میان روش های مختلف امحا پسماند اعم از شهری، صنعتی، کشاورزی،
بیمارستانی و خطرناک، یکی از روش های موثر ( و در برخی موارد تنها گزینه موثر)
بکارگیری مجموعه زباله سوزی است.

فرایند زباله سوزی پسماندها به دلیل عدم نیاز به مراقبت های
طولانی مدت پس از عمیات دفع(برخلاف روش دفن زمینی) و نیز امکان استحصال انرژی از
آن، از جمله روش های مورد توجه در امر امحای زایدات به شمار می رود. با این وجود، انتشار آلاینده های هوا( ذرات و گازها) از دودکش زباله سوزها و مدیریت محصولات
نامطلوب جانبی (خاکستر و فاضلاب تولیدی) چالش های اصلی در کاربرد این روش دفع و
گسترش آن محسوب می گردند.

مطلب بالا بخشی از پیش گفتار کتاب«مبانی طراحی مجموعه های
زباله سوزی پسماندها» می باشد. این کتاب شامل هشت فصل است. فصل اول کتاب به ارائه
تعاریف پسماندهای جامد و خطرناک، قوانین مرتبط با آنها در سطوح ملی و بین المللی و
نگرش ها و مقررات کنترل آلودگی هوا می پردازد. در فصل دوم خصوصیات فیزیکی و
شیمیایی پسماندها و اصول و مبانی پایه ای زباله سوزی بیان می شود. در فصل سوم کتاب،
انواع مجموعه های زباله سوزی و اجزاء اصلی آن معرفی گردیده  و پس از ذکر جنبه های مختلف تقسیم بندی زباله
سوزها برخی از انواع پرکاربرد و متداول آن تشریح شده است. مبانی و معیارهای طراحی
قسمت های مختلف یک واحد زباله سوزی در فصل چهارم مورد بحث قرار گرفته است. با توجه
به محدودیت منابع سوخت های فسیلی و افزایش هزینه های انرژی، در فصل پنجم از کتاب
روش های مختلف بازیابی انرژی از مجموعه های زباله سوزی، نحوه انجام محاسبات انرژی
و عوامل موثر بر راندمان آن مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل ششم کتاب پس از تبیین الزامات قانونی در خصوص
انتشارات خروجی از دودکش زباله سوزهای شهری، بیمارستانی، صنعتی و خطرناک، آلاینده
های اصلی تولیدی و استانداردهای آنها در فرایند زباله سوزی ارائه گردیده است.

فصل هفتم، به استراتژی
ها و تکنولوژی های عمده کاهش و کنترل آلاینده های مورد استفاده در مجموعه های
زباله سوزی پرداخته است و در نهایت مدیریت زایدات باقی مانده از فرایند زباله سوزی
یعنی خاکستر و فاضلاب موضوع فصل هشتم کتاب را به خود اختصاص داده است.

کتاب«مبانی طراحی مجموعه های زباله سوزی پسماندها» در 1000
جلد از سوی انتشارات دانشگاه خواجه نصیرطوسی در سال 1390 منتشر شده است.