افزایش ریزگردها در سال جاری

مدیر ملی کارگروه مقابله با پدیده گرد و غبار با بیان این که منشاء ریزگردهای روزهای اخیر غرب کشور خارجی است، گفت: وقوع گرد و غبار طی سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش خواهد داشت.

ضیاءالدین شعاعی در گفت‌وگو با خبرنگار محیط زیست خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درخصوص ریزگردهای موجود در استان‌های غربی کشور اظهار کرد: این ریزگردها منشا خارجی و تاثیرگرفته از کشور عربستان است. شدت این ریزگرد ها در عربستان به حدی است که این کشور را با بحران مواجه کرده و به دنبال آن استان‌های هرمزگان و خوزستان را تحت تاثیر قرار داده است. البته برخی معتقدند بادهای جنوبی گرد وغبار را در ایران تشدید کرده است.

وی در رابطه با ریزگردهای اهواز بیان کرد: در روزهای گذشته در اهواز غلظت گرد و غبار به 1500 تا 1600 میکروگرم یعنی تا 10 برابر حد مجاز رسیده است اما این میزان از صبح شنبه به دو برابر حد مجاز یعنی 350 میکروگرم رسیده و روند رو به کاهش داشته است.

مدیر ملی کارگروه مقابله با پدیده گرد و غبار با تاکید بر اینکه تمامی استان‌های غربی کشور همچنین استان هرمزگان ، خوزستان و بوشهر در جنوب کشور تحت تاثیر گرد و غبار با منشا خارجی است، تاکید کرد: بادهای غربی از سوی عراق و جنوب شرق عربستان با وزش باد موافق، گرد و غبار را تا ایران مرکزی و استان تهران آورده است. البته غبار تهران رو به کاهش بوده یعنی PM10 و باقی مانده روز قبل است و تقویت نشده است.

کاهش بارش باران در خوزستان

مدیر ملی کارگروه مقابله با پدیده گرد و غبار با بیان اینکه گزارشات هواشناسی از کاهش میزان بارش در استان خوزستان حکایت می‌کند، گفت: در این استان 47 تا 48 درصد میزان بارش کاهش داشته است و شرایطی را فراهم می‌کند تا بادهای جنوبی با گرد و غبار همراه باشد.

شعاعی از افزایش وقوع گرد و غبار طی سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: با وجود اینکه وضع بارش باران در اسفند و فروردین ماه اخیر بهبود پیدا کرده است اما این شرایط در عراق وجود نداشته و میزان بارش به شدت پایین بوده است بنابراین خشکی زمین باعث وقوع گرد و غبار با منشا خارجی در سال جاری خواهد بود.