کشاورزی ارگانیک و محیط زیست پایدار

امروز 29 فروردین ماه 94 در برنامه بوم بهاری تلاش کردم تا جای خالی کشاورزی زیستی یا همان ارگانیک را به گوش مخاطبین و مسئولین برسانم؛سرزمین خشک و نیمه خشک ما در تمامی این سالها از کشاورزی سنتی آسیب دیده است.

نمونه ی بارز آن آبیاری محصولات با فاضلاب های شهری و حتی پساب های صنعتی است که مخاطرات بسیاری را به شهروندان تحمیل می کند.این در حالی است که در دراز مدت ما زمین های مرغوب خویش را به علت نفوذ عناصر سنگین از دست می دهیم و کشاورزان ما نیز دچار آسیب های اقتصادی خواهند شد.

تخریب زمین های آلوده دردی را دوا نمیکند،به دادگاه کشاندن و جریمه کردن کشاورزان چاره کار نیست؛تا زمانی که نتوانیم در کنار حفاظت از منابع آب و خاک،رعایت اصول اکولوژی و پایدار نگاه داشتن سلامت محیط زیست انسانی اقدامی بدون سازش و مماشات را دستور کار قرار دهیم،باید از محصولات آلوده و خطرناک استفاده نماییم و تخریب داشته های طبیعی خویش را به حسرت بنشینیم.

از سوی دیگر هر نوع محصولی برای کشت شرایط زیستی و اقلیمی خود را می طلبد،هموراه بر اساس توان اکولوژیک هر منطقه،برنامه ریزی نماییم و اقدامات بی پایه و اساس که بیشتر مخلوطی از احساسات و زودبازدهی است را برای همیشه کنار بگذاریم.

در این حوزه اقدامات انجام نشده بسیاری بر روی زمین مانده و تلاش برای پیشرفت کشاورزی اصولی و پایداری زیستی هیچگاه نباید متوقف شود.