حفظ اکوسیستم‌های ساحلی

کارشناسان محیط زیست تاکید کردند که استفاده از فضولات ماهی‌ها راهکاری طبیعی برای کمک به اکوسیستم ساحلی و حفظ صخره‌های مرجانی است.به اعتقاد کارشناسان مواد مغذی موجود در فضولات این آبزیان برای حفظ سلامت این اکوسیستم‌ها حیاتی است.در این بررسی گونه‌های ماهی‌ها و بی‌مهره‌ها در «باهاما» مورد مطالعه قرار گرفتند. همچنین به طور ویژه، 900 ماهی یا بی‌مهره در یک کلونی دریایی متمایز، بررسی شدند.

کارشناس ارشد این مطالعه گفت: در این بررسی گونه‌های مختلفی از خیار‌های دریایی تا مارماهی رنگین مورد مطالعه قرار گرفته و با استفاده از اطلاعات به دست آمده این امکان فراهم شد تا به بهترین شکل پیش‌بینی شود که چگونه حیوانات، نیتروژن و فسفر را بازیافت می‌کنند. این یافته‌ها می‌تواند در به دست آوردن یک نتیجه کلی و عمومی برای کمک به بهبود وضعیت اکوسیستم‌های ساحلی به کار گرفته شود. همچنین لازم است از این موضوع آگاهی پیدا کنیم که گونه‌های خاصی می‌توانند تاثیرات منحصری به فردی روی فرآیندهای زیست شناختی داشته باشند.

کارشناسان در این مطالعه دریافتند: همسانی ردگان‌شناختی و اندازه جثه مهم‌ترین فاکتورها برای پیش‌بینی میزان مواد مغذی است که ماهی‌ها برای محیط زیست بازیافت می‌کنند. به طور خاص، اندازه جثه اهمیت بیشتری دارد زیرا هر چه ماهی بزرگتر باشد حجم فضولات بیشتر می‌شود. ردگان‌شناسی نیز حائز اهمیت است زیرا گونه‌های مختلف ماهی‌ها مواد خوراکی متفاوتی می‌خورند و از ساختار بدن متمایزی برخوردارند.

به گزارش ساینس ورلد ریپورت، همچنین در این بررسی می‌توان به شیوه‌های بهتر برای مدیریت اکوسیستم ساحلی به خصوص در مناطقی که بیشتر تحت تاثیر تغییرات الگوهای آب و هوایی هستند، دست پیدا کرد.منبع