پایش صخره های مرجانی خلیج فارس

سایت پایش صخره های مرجانی خلیج فارس (PGCRM) در شرق جزیره هنگام، در نقشه شبکه جهانی پایش اسیدی شدن اقیانوس ها (GOA-ON) ثبت شد.به گزارش ایرنا از پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی، دکتر ابوالفضل صالح عضو هیات علمی پژوهشگاه، در این باره گفت: پژوهشگران گروه علوم زیستی دریا در پژوهشگاه مطالعات متمرکزی را از سال 2012 میلادی بر روی صخره های مرجانی جزیره هنگام در خلیج فارس و روند تغییرات فصلی میزان رشد مرجان ها، وضعیت فیتوپلانکتون ها و میزان نشست موجودات زنده بر روی صفحات سفالی در زیر آب در این منطقه را آغاز کردند.

وی ادامه داد: در این مدت پارامترهای زیست محیطی مرتبط با ‘ گرمایش جهانی’ و ‘ اسیدی شدن اقیانوس ها’ شامل دمای زیر آب، شوری، اکسیژن محلول، مواد مغذی، شیمی دی اکسید کربن در آب و وضعیت سفید شدگی مرجان ها در صخره های مرجانی این جزیره مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی افزود: این پایش های مداوم و دقیق منجر به ثبت ایستگاه صخره های مرجانی جزیره هنگام به عنوان یکی از سایت های فعال پایش اسیدی شدن اقیانوس ها در شبکه جهانی (GOA-ON) شد. صالح شبکه پایش جهانی اسیدی شدن اقیانوس ها (GOA-ON) را یک شبکه مشترک بین المللی برای مستند سازی وضعیت و روند اسیدی شدن در اقیانوس های باز مناطق ساحلی و نواحی مصبی عنوان کرد و در خصوص رسالت این شبکه گفت: هدف از این مستند سازی درک عوامل و تاثیرات اسیدی شدن اقیانوس ها، بر روی اکوسیستم های دریایی و ایجاد داده های معتبر بیوژئوشیمیایی در گستره وسیع مکانی و زمانی برای بهینه سازی مدل های اسیدی شدن اقیانوس ها است.

وی افزود: این شبکه شامل ایستگاه های پایش دایمی (Time-series)، گشت های اقیانوس شناسی منظم، مشاهدات شناورها (floats) و گلایدرها و کشتی هایی که داوطلبانه برخی از اندازه گیری ها را انجام می دهند، در آب های سراسر جهان است.

در خلیج فارس هم اکنون با حمایت پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی و موسسه تحقیقات علمی کویت دو سایت تحت عنوان پروژه های (PGCRM) و (KISR) در شبکه جهانی پایش اسیدی شدن اقیانوس ها (GOA-ON) ثبت شده است.

پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی ایران در نظر دارد در جهت افزایش اطلاعات پایه ای مربوط به بحث های اسیدی شدن اقیانوس ها و گرمایش جهانی و پاسخ اکوسیستم دریایی این منطقه به تغییرات پیش رو، ایستگاه های پایش دایمی خود را تا قسمت های شمال غرب خلیج فارس و سواحل دریای عمان نیز گسترش دهد.منبع