کباب جبیر در بیابان های بندر لنگه !

لاشه کامل و پوست کنده شده دومین جبیر کشف شده از شکارچیان متخلف

بامداد چهارشنبه شنبه (۹۴/۱/۲۶) به دنبال کسب اطلاعاتی مبنی بر حضور شکارچیان غیرمجاز در منطقه آزاد مراغ در بندر لنگه نیروهای یگان محیط زیست این شهرستان عازم محدوده مذکور شدند.رئیس اداره محیط زیست بندر لنگه در این باره گفت: پس از جستجو در تاریکی شب متوجه حضور دو نفر درون دشت مراغ شده و جهت برخورد قانونی با مظنونین وارد عمل شدیم.

قاسمی اظهار داشت: متخلفین که متوجه حضور محیط بانان شده بودند سعی داشتند با استفاده از تاریکی شب فرار کنند که در حلقه محاصره محیط بانان گرفتار و پیش از اقدام به فرار دستگیر شدند.متخلفین یک جبیر را شکار کرده و پوست کنده بودند و در زمان دستگیری مشغول کباب کردن و خوردن جبیر بودند.هر چهار متهم پس از یک شب بازداشت صبح چهارشنبه به جرم شکار غیرمجاز دو جبیر به مراجع قضایی معرفی شده و با دستور مقام قضایی مجددا تا زمان تکمیل تحقیقات روانه بازداشتگاه شدند. گزارش کامل