درباره احداث سیستم تصفیه خانه مرکزی در شهرک های مصوب صنعتی

دوستی درباره لزوم اجرای سیستم تصفیه خانه فاضلاب در شهرک های صنعتی پرسید. جهت اطلاع مطابق ماده 4 تصویب نامه هیئت وزیران در سال 1390 :

«متقاضیان احداث شهرک‌های صنعتی همزمان با اخذ مجوز احداث موظف به طراحی سیستم تصفیه فاضلاب مرکزی بوده و باید پس از واگذاری پنجاه درصد (50%) واحدها و به بهره‌برداری رسیدن سی درصد (30%) آنها و وجود حداقل 100 مترمکعب فاضلاب در روز، نسبت به احداث سیستم تصفیه فاضلاب مرکزی اقدام نمایند.»

برای اطلاعات بیشتر لینک زیر را ملاحظه فرمایید.    

ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت‌های صنعتی و تولیدی 

مطالب مرتبط در وبلاگ: 

تصویب نامه ضوابط استقرار 1390/4/15