مجوز معدن بهانه قطع درختان/قطع ۵۰ اصله درخت بنه در شهرستان خاتم

در اقلیم گرم و خشک یزد، درخت جواهری گرانبها است و پرورش آن در بي آبي، به راستی خون دل خوردن است و قطع ۵۰ درخت کهنسال بنه در خاتم و درختان دیگری در خضر آباد، خبر ناگواری برای مردم استان يزد بود.در حالی که خشکسالی خود به تنهایی زخمی کاری بر پیکره طبیعت و منابع طبیعی یزد وارد آورده است، این روزها سودجویانی به بهانه ها و انگیزه های مختلف، دست خشکسالی را از پشت بسته اند و خود یک تنه به پیکار با طبیعت و فضای سبز و باغ های یزد پرداخته اند.

خبر قطع درختان کهنسان بنه در خاتم و درختان کهنسال دیگری در مناطق مختلف استان یزد از جمله خضرآباد و … ناگوارترین خبری بود که بهار امسال می شد از طبیعت یزد شنید، خبری که خون مردم این مناطق را به جوش آورد و همه مسئولان امر و دست اندرکاران پای صحنه جرم کشاند.

خبر قطع بیش از ۵۰ اصله درخت بنه در شهرستان خاتم به سرعت در سراسر استان پیچید و مسئولان امر با جدیت تمام و البته با همکاری مردم در سریع ترین زمان ممکن متخلفان و سودجویان بی توجه به طبیعت را دستگیر کردند.این متخلفان گرچه ابتدا از بیان انگیزه های خود برای قطع این درختان طفره می رفتند اما در نهایت، تلاش برای کسب مجوز معدن، علت قطع این درختان اعلام شد. گزارش کامل