محیط‌بانی با دستان خالی درارتفاع ۴هزارمتری

محیط بانان پارک ملی دنا با دستان خالی و کمترین دستمزد در ارتفاعات ۴۰۰۰متری از محیط زیست کم نظیر این دیار حفاظت می کنند تا آخرین نفس های طبیعت و حیات وحش زاگرس مرکزی به شماره نیفتد.هنوز خورشید صبحگاهی از پشت کوه دنا بیرون نیامده و خیابان های یاسوج در سکوت سحرگاهی است که گروههای سرشماری حیات وحش حرکت می کنند.

مقصد پارک ملی و منطقه حفاظت شده دناست. جایی که یکی از غنی ترین مناطق زیستی کره زمین از نظر تنوع گیاهی و جانوری در ایران و دنیاست که در سال ۲۰۱۰ میلادی از سوی سازمان یونسکو به عنوان دهمین ذخیرگاه بیوسفری ایران و پانصد و پنجاهمین ذخیره‌گاه زیست کره دنیا نام گرفت.کوه دنا از هرکجای یاسوج و اطراف آن پیداست. کوهی که به سان دیواره ای عظیم به طول 90 کیلومتر از شرق به غرب کشیده شده است. ابتدای آن از گردنه سنگ و منگ شروع می شود و در میمند و گاموره به پایان می رسد.از دور دست که نگاه می کنی این رشته کوه استوار پشت سر یاسوج و سی سخت و دهها روستای دامنه هایش ایستاده و پشت گرمی مردمان دنا نشین است.

اما دنا تنها یک کوه سترگ با سنگ های بزرگ و سخت و ۴۷ قله بالای چهار هزار متر نیست. دنا کوهی است که به جنوب زندگی بخشیده و آبادانی را به مردمان این دیار ارزانی داشته است.

در اطراف این کوه که نماد پاک سرشتان تاریخ است،  ۱۸۳ چشمه پرآب می جوشد. همچون “چشمه میشی”، “لواسپید”، “خکون”، “نهمون”، “سریز” که سر چشمه بسیاری از رودخانه های پر آب جنوب ایران چون ماربر، بشار، خرسان، کارون و مارون هستند. رودهایی که دشت های تشنه جنوب را سیراب می کنند.

در مسیر رفتن به سوی دنا رود بشار همسفرمان است. رودی که چون اسبی وحشی شیهه می کشد و از میان دره ها و تنگه های پایین دست دنا می گذرد تا هر چه زودتر سرش را بر دامن نیلی خلیج فارس نهد و بیاساید.بلوطهای دنا اما ایستاده اند و رهگذران را به تماشا نشسته اند. آنها تا ارتفاع ۲۵۰۰ متری همه جا را پوشانده اند. در میان این درختان و نواحی و ارتفاعات مختلف گونه های جنگلی دیگری نظیر بنه، کیکم، ارژن، شن و انواع بادام کوهی مشاهده می شود.منبع