حجم روان آبهای کشور 17 درصد کاهش یافت

حجم روان آب های کشور در پایان 6 ماهه نخست سال آبی جاری (ابتدای مهرتا پایان اسفندماه 93) درمقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته 17 درصد کاهش یافته است.

حجم روان آبهای سطحی کشور در پایان اسفندماه سال گذشته به رقم 15 میلیارد و 122 میلیون مترمکعب رسید.شرکت مدیریت منابع آب ایران در این ارتباط گزارش داد:حجم کل روان آبهای سطحی در دوره مشابه سال آبی گذشته 18 میلیارد و 231 میلیون مترمکعب و در دوره مشابه بلندمدت 35 میلیارد و 665 میلیون مترمکعب بود.

برپایه این گزارش ،حجم روان آبهای کشور در پایان اسفندماه 93 درمقایسه با زمان مشابه درازمدت در حوضه های دریای خزر، خلیج فارس، دریاچه ارومیه، مرکزی، هامون و سرخس به ترتیب 60، 56 ، 52 ، 61 ، 83 و 50 درصد کاهش نشان می دهد.شرکت یادشده می افزاید ،حجم جریان های سطحی کشور درمقایسه با متوسط درازمدت 58 درصد کاهش نشان می دهد .براساس این بررسی ، حجم جریان های سطحی در پایان اسفندماه سال گذشته ، رتبه چهل و پنجم را در 46 سال گذشته به خود اختصاص داده است.

پیش از این وزارت نیرو اعلام کرد :وضعیت ذخایر آبی کشور همچنان در مرز بحران قرار دارد و با وجود بارندگی های اخیر آمارها نشان می دهد، حجم آب های روان کشور به نصف کاهش یافته و میزان آب های زیر زمینی هم در وضعیت هشدار قرار دارد.مسئولان وزارت نیرو گزارش داده بود ، چنانچه طرح های ضربتی با بودجه کافی اجرا شود، جبران کمبود ذخایر آبی کشور پنج سال طول می کشد.

بیش از 90 درصد آب کشور دربخش کشاورزی صرف میشود ، چنانچه 10 تا 20 درصد از آب مصرفی در بخش کشاورزی صرفه جویی شود ،مشکلات به میزان لازم کاهش خواهد یافت . منبع