۳۰۰ دشت کشور ممنوعه بحرانی شد

قائم مقام وزیر نیرو با اعلام اینکه در ایران به مرحله ورشکستگی منابع آب دچار شده ایم، گفت: ۳۰۰ دشت کشور به لحاظ ذخایر آبی در حالت ممنوعه بحرانی قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستار محمودی با اعلام اینکه وضعیت حدود نیمی از دشت‌ های ایران ممنوعه بحرانی است، گفت: اهمیت آب به‌ گونه‌ای است که بین سال‌ های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ دهه بین‌المللی آب با شعار آب برای زندگی نامگذاری شد و این مطلب اهمیت آب را برای ما نمایان می‌کند به نحوی که بانک جهانی در سال‌ های اخیر سیاست‌ های خود را به سمتی می‌برد که دولت‌ ها را ترغیب کند تا در زمینه توسعه آب و انرژی بیشتر سرمایه‌ گذاری کنند.

قائم‌مقام وزیر نیرو اظهارداشت: در حوزه آب و فاضلاب با برخورداری از دانش روز بایستی بدانیم که جای درنگ نیست؛ ما در کارمان شتابزدگی نداریم اما باید آگاهانه به کار خود سرعت بخشیم.
وی با بیان اینکه ما متولی یک بنگاهی هستیم که به مردم آبرسانی می‌کنیم افزود: آب دارای ابعاد مختلفی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی است که در ظاهر یک قلم و در باطن به چند قلم معطوف می‌شود.

محمودی ادامه داد: در بین چالش‌ های جهانی، آب همواره در ردیف‌ های یک تا سه قرار دارد و امروزه به یک چالش جهانی مبدل شده که امنیت، اقتصاد، محیط زیست و غیره را به‌ دنبال خود می‌کشد.

وی با بیان اینکه طبق شاخص‌ های جهانی نباید بیش از ۴۰ درصد منابع آب زیرزمینی مورد مصرف قرار گیرد زیرا آن کشور به ورشکستگی منابع آب دچار می‌شود گفت: در ایران بیش از ۸۰ درصد منابع آبی مورد مصرف قرار گرفته و از ۶۰۰ دشت کشور، ۴۸ تا ۴۹ درصد این دشت‌ها ممنوعه بحرانی اعلام شده‌ اند و این در حالی است که وضعیت وخیم تالاب‌ های کشور نیز آثار مخربی را بر محیط زیست تحمیل کرده است.

این مقام مسئول در وزارت نیرو گفت: برای مدیریت منابع آبی به همکاری جمعی نیاز بوده و لازم است از وجود پیمانکاران، مشاوران، سازندگان، سازمان‌ ها، شهرداری‌ ها و شوراهای شهر استفاده بهینه شود.محمودی خاطرنشان کرد: مدیران نسل جدید فکرهای جدید بیاورند؛ استفاده از پساب‌ ها که به‌ لحاظ زیست‌ محیطی جواب می‌دهد و همچنین تغییر در ساختار تعرفه‌ ها و مدد گرفتن از شوراهای شهر می‌تواند راهی ایجاد کند تا بار بیشتری از منابع آب در حوضه‌ ها به‌ دست آید.