سبزی به جای سبزه، شوخی زرد با هفت سین!

در نیمه های اسفند سال گذشته و با نزدیک شدن به نوروز موجی در برخی شبکه های اجتماعی راه افتاده بود که افرادی به اسم حمایت از محیط زیست از مردم می خواستند به جای بذر غلات و حبوبات، بذر سبزی خوردن سبز کنند. حتی برخی خواهان حذف سبزه بودند و استدلالشان این بود که این سبزه ها از بین می روند وفلان مقدار حبوبات، غلات و آب مصرف می شود!

نمی دانم افرادی که چنین پیشنهاداتی می دهند خوراک روزانه شان چیست اما شاید خودشان تصور می کنند که روزانه در حال فتوسنتز کردن هستند و دی اکسید کربن و دیگر عناصر سمی هوا را می گیرند و به جایش اکسیژن ناب زیست محیطی تولید می کنند.
نوروز ارزشمندترین میراث ایرانیان است. در میان میراث طبیعی، فرهنگی و ناملموس، قطعن نوروز از همه بزرگ تر و ارزشمند تر است. برای ایران و فرهنگ ایرانی ارزش معنوی نوروز از هر تالاب، جنگل و بنای تاریخی بیشتر است. توصیه هایی برای حذف غلات و حبوبات  که ریشه چند صد ساله دارند و بر اساس اندیشه و باور مشخصی به هفت سین راه یافته اند  و جایگزینی آن با سبزی خوردن نه تنها یک توصیه سبز نیست که یک شوخی زرد است. آنها که توصیه به حذف یا تغییر اجزای هفت سین دارند یا به ارزش معنوی نوروز و هفت سین واقف نیستند یا عنادی با فرهنگ ایران دارند.
در میان بحران های بزرگ زیست محیطی کشور، مطرح کردن این توصیه های زرد و مشغول کردن عده ای به این مسائل باعث بی اعتمادی و مضحکه توسط افکار عمومی می شود. یادمان باشد هفت سین، اتاق خواب نیست که هر کس بر اساس سلیقه شخصی خود در پی تغییر کیفیت و کمیت اجزای آن باشد.
در بی ارزش بودن حذف غلات و حبوبات از سفره هفت سین همین بس که مقدار مورد نیاز از هر کدام از این موارد برای درست کردن سبزه هفت سین از مصرف یک وعده غذایی کمتر است. به عبارتی میزان گندم مورد نیاز برای تهیه یک قرص نان بربری یا سنگک به مراتب کمتر از یک بشقاب سبزه گندم است، همینطور است برای حبوبات. پس بهتر نیست به جای تحریف هفت سین، سالی یک عدد نان بربری یا سنگک کمتر بخورید و توصیه های زرد به خورد افکار عمومی ندهید؟!

پی نوشت 1: تصویر بالا یکی از همان تصاویری است که به عنوان سبزه زیست محیطی در صفحات اجتماعی دست به دست می گشت!

پی نوشت 2: این نوشته را باید قبل از نوروز و نیمه های اسفند می نوشتم، اما دسترسی درست حسابی به اینترنت نداشتم و از طرفی طاقت صبر کردن تا سال دیگر هم نداشتم! امیدوارم دوستان دیگر هم در این مورد بنویسند تا بساط این شوخی زرد برچیده شود.