دخل آب با خرج نمی خواند

محمد طالب حیدری، مدیرکل هواشناسی کردستان در روزنامه‌ی ایران نوشته است: «…امروز چالش خشکسالی در کشور از به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا ناشی شده است. نوسان عامل بارندگی در منطقه‌ی ما پدیده‌ی جدیدی نیست که همه انگشت اتهام را به سوی آن نشانه رفته‌اند… » خواندن متن کامل را به علاقمندان مسایل آب پیشنهاد می‌کنم.