سخنان رهبر، یادداشت درویش، و موضوع آشوراده

پیشنهاد می‌کنم خواندن یادداشت محمد درویش درباره‌ی سخنان رهبر در روز 17 اسفند را از دست ندهید!

روی خواهشم به‌ویژه با کسانی است که با خودسانسوری زیاد، از نقد اقدام‌های مخرب محیط زیست که دستگاه‌ها و نهادهای گوناگون انجام می‌دهند، یا از برگزاری تجمع در مخالفت با طرح‌های ضدمحیط زیست می‌هراسند و برای توجیه این هراس، هزار بهانه می‌آورند!