امروز: گزارش برنامه‌ی زمستانی یخار

گزارش صعود ارزشمند و فنی دره‌ی یخار دماوند که در دی ماه گذشته انجام شده، امروز ارایه خواهد شد.

تهران- میدان انقلاب، جنب سینما مرکزی، ساختمان 110، طبقه‌ی 4، واحد 30، باشگاه کوه‌نوردی تهران