پنج ابتکار ارزشمند یک زوج عاشق در دیار کریمان!

در حال آبیاری دو نهال کاشته شده ...

عصر امروز اگر شاپرکی
روی انگشت ظریفِ تو نشست
تو نترس !
من نشانیِ تو را دادم و گفتم
که تو آرام تر از برگ شقایق هستی …
حسن فرازمند

در شانزدهمین روز از بهمن ۹۳، رفته بودم به کرمان؛ تا برای گروهی از آموزگاران عزیز دیار کریمان از آموزه‌هایی سخن بگویم که مرا و همکارانم را در دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست واداشته تا برای تحقق مدارس جامع محیط زیستی (جم) هم‌قسم شویم.

فرزانه و عارف در حال غرس نهال

    آنجا با زوجی آشنا شدم که قرار بود فردا جشن وصل برگزار کنند؛ برایم گفتند که دوست دارند یک جشن محیط زیستی بگیرند و از نخستین روز زندگی مشترک، هم‌قسم شوند که کاری نکنند تا به قانون درخت بربخورد …
چند پیشنهاد مطرح کردم و جملگی را دربست پذیرفتند و به اجرا درآوردند. خودشان هم البته ایده‌های نابی داشتند … تصاویری که می‌بینید، نشان‌دهنده‌ی پنج ابتکار ارزشمند محیط زیستی فرزانه و عارف در شادمانه‌های نخستین روز وصل‌شان است:

پرندگانی که آزاد شدند ...

۱٫ معرفی برخی از ظرفیت‌های گردشگری استان کرمان با تاکید بر جاذبه های طبیعی و تاریخی بکر و کمتر شناخته شده استان با استفاده از تابلوهای عکاسی در مسیر ورود مدعوین به تالار
۲٫ آزادسازی دو کبوتر و بازگرداندن آنان به آغوش طبیعت
۳٫ جلوگیری از ریخته شدن خون حیوانی بی‌گناه (گوسفند) به عنوان قربانی در شب اول زندگی مشترک
۴٫ کاشت دو نهال درخت سرو در اتوبان هفت باغ علوی در نزدیکی تندیس هفتمین گردهمایی راهنمای گردشگری ایران
۵٫ طراحی شعار Responsible tourism based on Global peace بر روی کیک ازدواج

Responsible tourism-

درود بر فرزانه و عارف نجفی‌پور عزیز … باشد که بخت بلندتان همواره با رنگ سپید و سبز، هم‌آغوش بماند …
آمین.