معرفی کتاب : زیبایی شناسی محیط زیست

زیبایی شناسی محیط زیست  

تالیف جي داگلاس پورتئوس
ترجمه دكتر محمدرضا مثنوي
چاپ اول
1389- 328 صفحه

انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد   

چرا محيط هاي عمومي ما به
زمين هاي باير و متروك زشت يا گستره‌هاي پيش پا افتاده و بي روح تبديل مي شوند؟ يك
محيط مطلوب از نظر اصول زيبائي شناسي تا چه اندازه براي رفاه مهم است
كتاب
زيبائي شناسي محيطي، تاريخ انديشه و عمل زيبائي شناختي را تشريح و ترسيم نموده، و
مفاهيم بنيادي زيبائي شناسي و كاربست حاصله از سياست هاي زيبايي‌شناختي در منظر را
مورد آزمون قرار مي دهد و با بحث در خصوص روان شناسي روابط انسان- محيط و تاثير عمل
گرائي ادبي، قانوني، و هنري، نويسنده با تجزيه و تحليل نقش اساسي سياست و برنامه
ريزي عمومي كتاب را به پايان مي رساند.

تز اصلی
پورتئوس اینست که با وجود تفاوتهای فراوان میان انسانها، همه ما به چیزهای مشابهی
عشق می ورزیم و با اینکه هر کداممان به زیان خاص خودش درک و احساسش را از زیبایی
بیان می کند؛ با اینحال می توانیم به کمک هم چیزهای زیبا را حفظ کنیم اگر فقط
بتوانیم بر سر تعریفی دقیق و ارزیابی عینی از زیبایی به توافق برسیم. او علاو ه بر
اینکه یک جغرافیدان است و روشی علمی را در تمام کتاب دنبال می کند، شاعری توانا ست
و نثری روان و خواندنی دارد.

اين اولين مجموعه جامع بین رشته‌ای جديد
زيبايي‌شناسي محيطي است که در نوع خود به‌طرز بي نظيري مفاهيم، روش ها و كارهاي
عملي از رشته هاي متنوعي نظير معماري، تاريخ هنر، زيست شناسي، مطالعات زيست‌محيطي،
جنگل داري، جغرافيا، طراحي منظر، حقوق، ادبيات، فلسفه، روانشناسي، و طرح ريزي شهري
را گرد هم آورده است. همچنين از طريق آشنائي اش با هنر منظر و تجارب روانشناختي
تصميم سازي و برنامه ريزي، مولف ما را به درك اينكه تجربه زندگي شهري و روستائي
چگونه مي تواند ارتقا يابد نزديك تر مي كند.
جي. داگلاس پورتيوس پروفسور
جغرافيا در دانشگاه ويكتوريا – كانادا است. کتاب مشتمل بر تاريخچه و منشاهاي تمايل به زيبايي شناسي، رویکرد انسان گرايانه، تاريخچه سليقه در منظر، رويكرد تجربه گرايان، ويژگي محيط ها و اطراف، مسائل روش شناسي،
عمل گرايي طراحي و ادبي، اقدام شهروندي، موضوعات قانوني، سياست عمومي،برنامه ريزي زيبايي منظر، برنامه ریزی زيبايي شهري، نقد زيبايي شناسي
و وراي زيبايي شناسي می باشد.