هفته‌ی نجات آشوراده

ستاد مردمی نجات آشوراده، 13 تا 20 بهمن امسال را “هفته‌ی نجات آشوراده” نامیده است (اینجا).

به دوستان کوه‌نوردو دیگر طبیعت دوستان پیشنهاد می‌کنیم در برنامه‌‌های کوه‌نوردی و طبیعت پیمایی خود که در دو سه هفته‌ی آینده اجرا می‌کنند، در حمایت از طبیعت آشوراده و مخالفت باتبدیل آن جزیره به “منطقه‌ی گردشگری” شعارهایی با خود حمل کنند. از اینبرنامه‌ها عکس بگیرید و برای ما یا ستاد مردمی نجات آشوراده یا رسانه‌های مختلف بفرستند.