انقراض حیات دریایی، پیامد جهان صنعتی

کارشناسان محیط زیست تاکید کردند با صنعتی شدن جهان و فشار بیشتر روی گونه‌های اقیانوسی طی 100 سال آینده، حیات دریایی با خطر انقراض روبرو می‌شود.در حالی که وضعیت زندگی در زیر دریاها در حال حاضر به وخامت آنچه در خشکی و روی سطح آب می‌گذرد نیست و طی 500 سال گذشته حدود 500 گونه ساکن خشکی‌ها ناپدید شده‌اند اما پیش‌بینی می شود که به زودی این بحران دامن‌گیر اکوسیستم‌های آبی نیز بشود.

«استیو پالومبی» از دانشگاه استنفورد و یکی از کارشناسان حاضر در این بررسی به مزرعه‌های دریایی که محل بهره‌برداری گسترده از انواع آبزیان نظیر ماهی تن هستند به عنوان یک نمونه از فعالیت‌های انسانی تاثیرگذار روی سلامت گونه‌های دریایی اشاره کرد و گفت: افزایش اسیدی شدن آ‌ب‌ها به دلیل تولید بیشتر دی اکسید کربن موجب از بین رفتن صخره‌های مرجانی عظیم شده و مانع از آن می‌شود که ستاره‌های دریایی بتوانند کلسیم کربنات را برای تشکیل اسکلت‌های حفاظتی‌شان ذخیره کنند.

به گزارش ایسنا به نقل از ساینس ورلد ریپورت، «دوگلاس مک کاولی» نویسنده ارشد این مطالعه گفت: تمامی این نشانه‌ها حاکی از آن است که یک انقلاب صنعتی دریایی در حال شکل گیری است که در نهایت می‌تواند منجر به انقراض حیات دریایی شود.