نشست همگانی انجمن – دیواره نوردی در آلپ ها، گزارش حمید شفقی و حسن گرامی

۴شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۳ از ساعت ۱۷ تا ۲۰

آمفی‌تئاتر سرای محله‌ی باغ فیض ستاری شمالی نرسیده به پل همت، باغ فیض، بلوار خلیل آبادی جنب پارک کاج