کم آبی سد اکباتان همدان

به دلیل خشکسالی و کمبود بارش های فصلی،ذخیره آب سد اکباتان همدان نسبت به سال آبی گذشته به شدت کاهش یافته است.منبع