پایش آلودگی رودخانه ها به وسیله عنکبوت ها

عنکبوت‌ها به عنوان پایشگرهای حساس به آلودگی رودخانه‌ها وارد عمل می‌شوند.به گزارش سرویس علمی ایسنا منطقه خراسان، عنکبوت‌های رودخانه‌ای که از شبکه تارهای خود در حاشیه رودخانه‌ها آویزان می‌شوند، می‌توانند در ردیابی آلودگی مسیرهای آبی سودمند باشند و به این ترتیب قادرند تصویر بهتری از مخاطرات شیمیایی که زنجیره غذایی را تهدید می کند به ما ارائه دهند.

براساس گزارش ارائه شده توسط تعدادی از محققان در نشست سالانه انجمن شیمی و سم‌شناسی محیط زیست در ونکوور، این پایشگرهای هشت‌پا با جمع‌آوری بسته‌های سمی که توسط شکارهای آب‌آورده آنها حمل می‌شود، می‌توانند نوع، کیفیت، موقعیت دقیق و آسیب زیستی بالقوه این آلاینده‌های شیمیایی در آب و بستر رودخانه‌ها را آشکار کنند.

بنابراین گزارش، عنکبوت‌ها در این زمینه حتی از برخی آزمایش‌های شیمیایی نیز بهتر عمل می‌کنند.