تنوع زیستی برای توسعه پایدار

تنوع زیستی برای توسعه پایدار به عنوان شعار روز جهانی تنوع زیستی در سال 2015 انتخاب شد.کنوانسیون تنوع زیستی اعلام کرد انتخاب این شعار بیانگر اهمیت تلاش های انجام شده برای لحاظ نمودن مجموع اهداف توسعه پایدار به عنوان بخشی از دستور کار توسعه ملل متحد پس از سال 2015 ( 2015 تا 2030 ) و ارتباط تنوع زیستی و توسعه پایدار است.

انتخاب این موضوع همچنین بیانیه دوازدهمین کنفرانس اعضای کنوانسیون تنوع زیستی موسوم به بیانیه گانگ وون را نیز که در ماه اکتبر سالجاری میلادی با حضور وزرا و نمایندگان کشورهای عضو این کنوانسیون در کره جنوبی برگزار شد، مورد تأکید قرار می دهد.شعار روز جهانی تنوع زیستی در سال 2015 اعلام شد.

این بیانیه بر اهمیت تنوع زیستی در دستیابی به اهداف توسعه پایدار تأکید کرده و خواستار توجه بیشتر به موضوع تنوع زیستی در دستور کار توسعه پس از سال 2015 سازمان ملل شده است.در بیانیه کشورهای عضو خواهان برقراری ارتباط میان اجرای دستور کار توسعه پس از سال 2015 با دیگر فرایندهای مرتبط، از جمله کمک به توسعه ملل متحد و راهبردها و برنامه های اقدام ملی در زمینه تنوع زیستی و همچنین ادغام اجرای برنامه راهبردی و اهداف تنوع زیستی آیچی با اجرای دستور کار توسعه پس از سال 2015 و بذل توجه کافی به نقش و سهم کلیدی زنان در بحث توسعه پایدار شده اند.

شعار سال گذشته روز جهانی تنوع زیستی «تنوع زیستی در جزایر» و موضوع سال 2013 نیز «آب و تنوع زیستی» بوده است.همه ساله به مناسبت روز جهانی تنوع زیستی که در روز یکم خردادماه معادل 22 ماه می برگزار میشود، یکی از مباحث مرتبط به عنوان شعار این روز انتخاب و اعلام می شود و از همه کشورها، سازمانهای دولتی و غیر دولتی و فعالین محیط زیستی خواسته می شود، ضمن بزرگداشت این روز فعالیتهای خود در زمینه موضوع سال به کنوانسیون تنوع زیستی اطلاع دهند.

همچنین در وبسایت این کنواسیون صفحه ویژه ای برای گزارش فعالیت ها و مراسم برگزار شده در سراسر جهان به مناسبت این روز در نظر گرفته شده است.