جشن روز جهانی کوهستان در باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند

کارگروه محیط زیست باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند جشن روز جهانی کوهستان را  روز دوشنبه 24 آذرماه  1393 از ساعت 19 تا 20:30 به شرح زیر برگزار خواهد کرد:

  • گزارش صعود به قله کلوگان به مناسبت روز جهانی کوهستان، علی جعفری
  • گزارش کارگروه محیط زیست باشگاه کوهنوردی واسکی دماوند، پگاه مظفری
  • نمایش عکس ، محمود بهادری
  • معرفی روز جهانی کوهستان، عباس محمدی
  • پرسش و پاسخ و گفتگوی زیست محیطی