رشد خارج‌ازکنترل آلودگی‌های پلاستیکی در اقیانوس‌ها

کارشناسان محیط زیست نسبت به افزایش خارج‌ازکنترلِ حجم آلودگی‌های پلاستیکی در اقیانوس‌های جهان هشدار دادند.این کارشناسان با بیان اینکه نزدیک به 269 هزار تن زباله و ذرات آلاینده پلاستیکی در دریاهای جهان شناورند اظهار داشتند: این آلاینده‌ها چالش جدی برای اقیانوس‌های جهان به حساب می‌آیند.

 

ذرات آلاینده میکروپلاستیکی در غلظت‌های مختلف در اقیانوس‌های سراسر جهان مشاهده می‌شوند. تاکنون برآوردها از میزان فراوانی و وزن آلودگی‌های پلاستیکی معلق در آب‌های جهان با مشکل محدودیت اطلاعات مواجه بوده و به همین دلیل کارشناسان بر آن شدند تا نگاه دقیق‌تری به میزان پلاستیک‌های موجود در سطح اقیانوس‌های جهان داشته باشند.

 

کارشناسان برای ارزیابی بهتر، اطلاعات جمع‌آوری شده در 24 بررسی را که در فاصله سال‌های 2007 تا 2013 انجام شده بودند مورد مطالعه قرار دادند. این دیتاها شامل اطلاعاتی از میکروپلاستیک‌های جمع‌آوری شده با استفاده از تورها و بقایای پلاستیکی بزرگ بوده که پس از آن در ارائه مدلی برای تخمین میزان زباله‌های پلاستیکی موجود در سطح دریاها استفاده شد.

 

به گزارش ایسنا به نقل از ساینس وورد ریپورت، کارشناسان بر اساس این مدل تخمین زدند حداقل 5.25 تریلیون ذرات پلاستیکی به وزن نزدیک به 269 هزار تن در اقیانوس‌های جهان وجود دارند و حجم این آلودگی‌ها به شکل نگران‌کننده‌ای رو به افزایش است.