سخنان محمد درویش در روز کوهستان

با سپاس از محمد درویش، کنشگر برجسته‌ی محیط زیست و مدیر کل آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، دوستان را به خواندن متن سخنرانی او در همایش روز جهانی کوهستان دعوت می‌کنم: وبلاگ مهار بیابان‌زایی