متن سخنرانی سرج ناکوزی در همایش روز کوهستان

متن سخنرانی آقای سرج ناکوزی

نماینده  سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در جمهوری اسلامی ایران

گرامیداشت روز جهانی کوهستان

11 دسامبر 2014

 

خانم ها و آقایان گرامی،

 

افتخار بزرگی نصیب بنده شده است تا در این مراسم که توسط انجمن کوه نوردان ایرانبه مناسبت روز جهانی کوهستانبا همکاری و حمایت فدراسیون کوه نوردی و صعود های ورزشی جمهوری اسلامی ایران، هیأت کوهنوردی و صعود های ورزشی استان تهران و همچنین انجمن حفظ محیط کوهستان برگزار شده است، شرکت نمایم.

 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد از سال 2002  روز یازدهم دسامبر را به عنوان روز گرامیداشت اهمیت کوهستان تعیین نمود.در همین راستا هر ساله روز جهانی کوهستان به برجسته کردن نقش مهم کوهستان ها در اکو سیستم و ارتقا توسعه پایدار زیست محیطی می پردازد.

سازمانخواربار و کشاروزی ملل متحد (فائو) به عنوان نهادی پیش رو که مشارکت در برگزاری این روز را در دستور کار خود دارد ، به بالا بردن سطح آگاهی ها نسبت به اهمیت کوهستان ها در زندگی و بازتاب فرصت ها و مخاطرات پیش روی توسعه پایدار کوهستان ها اهتمام می ورزد. مناسبت روز جهانی کوهستان همچنین بستری برای اقدام جمعی و  مشارکتی سازنده به منظور حفاظت از کوهستان ها و ارتفاعات فراهم می آورد.

فائو یکی از بنیانگذاران برنامه مشارکت کوهستان است که ائتلاف داوطلبانه ملل متحد متشکل از 200 عضو از گوشه و کنار جهان، شامل دولت ها، سازمان های بین الدولی، جامعه مدنی و بخش خصوصی می باشد. این سازمان افتخار دارد که میزبانی دبیرخانه مشارکت کوهستان را در مقر اصلی خود واقع در رم (پایتخت ایتالیا) برعهده دارد.

مشارکت کوهستان که فعالیت خود را با اعضایی در سطوح ملی و بین المللی دنبال می کند، به ارتقا توسعه پایدار کوهستان ها می پردازد. این اعضا با هم افزایی توان خود به ارتقا ابتکارات ملی، منطقه ای و بین المللی پرداخته و به جوامع کوهستانی در رویارویی با چالش های توسعه محلی یاری می رسانند.

دولت جمهوری اسلامی ایران و انجمن حفظ محیط کوهستان از نخستین اعضای برنامه مشارکت کوهستان به شمار می روند.انجمن حفظ محیط کوهستان  به عنوان عضو کمیته راهبردی این مشارکت مسئولیت هماهنگی جهت برگزاری روز جهانی کوهستان در ایران  را با فائو بر عهده دارد.

بیش از  نیمی از مساحت کشور جمهوری اسلامی ایران را مناطق کوهستانی و بیابان ها تشکیل داده اند.  کوهستان ها نه تنها منبع اصلی آب  و مقاومت در مناطق خشک هستند، بلکه در خصوص ایران میزبان تنوع زیستی گسترده و مأمن گونه های گیاهی منحصر به فرد کوهستانی نیز می باشند.

برخی از این گونه های یافت شده در مناطق کوهستانی ایران، تنها در این مناطق می رویند و از این حیث گونه های بومی این کشور به شمار می آیند. بخشی از این گونه ها به دلیل طیف زیستی محدود، تحت عنوان «گونه های نادر» طبقه بندی شده و نمونه ای از پدیده تکاملی منحصر به فرد محسوب می شوند. در این رابطه ، اکوسیستم مناطق کوهستانی خشک کشور از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

لذا به منظور حفاظت از کوهستان ها در ایران و ارتقا مدیریت موثر این میراث طبیعی ارزشمند، تدوین سیاست ها و چارچوب های حقوقی ضرورت دارد.

امسال به منظور گرامیداشت سال بین المللی کشاورزی خانوادگی، روز جهانی کوهستان نیز به موضوع «کشاورزی کوهستان»می پردازد. انتخاب این عنوان، فرصتی را برای توجه بیشتر به کشاورزی خانوادگی در  مناطق کوهستانی به عنوان شغلی غالب و منبعاصلی تولید غذا در این مناطق فراهم آورده است.

در کوهستان ها، کشاورزی خانوادگی نقش قابل توجهی را در کاهش فقر، تغذیه خانواده ها و  جوامع محلی با ایجاد اطمینان از پایداری منابع طبیعی و ارائه خدمات اکوسیستمی ایفا می کند که نه تنها برای توسعه ضرورت دارد، بلکه دامنه ای  فراتر از نقاط کوهستانی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. این خدمات، شامل تامین آب سالم، کاهش ریسک بلایای طبیعی ، حفاظت از تنوع زیستی و ایجاد مناطقی به منظور جاذبه های تفریحی و توریستی می شود.

با این حال کشاورزان کوهستان نبست به فقر، نا امنی غذایی و رخدادهای شدید غیرمعمول، آسیپ پذیر هستند. موقعیت جغرافیایی آنانبه این معنا استکه از مراکز قدرت و تصمیم گیری دور بوده و به همین دلیل نیز در تصمیمات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به حاشیه رانده می شوند.

روز بین المللی کوهستان، فرصتی برای دیده شدن ساکنان کوهستان ها در نقاط مختلف جهان است. ما می توانیم از این روز برای هم افزایی تلاش ها و تجمیع راهکارهابا هدف تقویت کشاورزان کوهستان استفاده کنیم با این هدف که  آنان را قادر به هدایت زندگی خویش به شیوه ای پایدار نماییم.

بیاید امکاناتمان را برای آینده کوهستان ها به هم ملحق کنیم و روز جهانی کوهستان را گرامی بداریم.

با تشکر فراوان